Biroja Blogs

Profesors Pauls Mincs

17.06.2024.

21. citāts

Prof. Pauls Mincs par pierādīšanas pienākumu un aizturēšanas tiesībām Vācijā (līdz 15. gadsimtam)

Pierādīšanas pienākums bija tam, kurš aizturēto vaininieku bija vedis tiesas priekšā. Jo sākotnēji sagrābšana pie rokas pieķertu darbību gadījumā nodrošināja tiesības uz pašpalīdzību. Šīs tiesības nogalināt ļaundari laika gaitā tika mīkstinātas; to vietā stājās aizturēšanas tiesības (litigatio), izņemot, ja runa bija par zagli, ļaunprātīgu dedzinātāju vai laulības pārkāpēju, kas pretojās aizturēšanai vai metās bēgt. Ja aizturēšana bija notikusi, tad pamatā bija jāpierāda nevis noziegums, bet gan publiskās aizturēšanas likumība. Ja to izdevās pierādīt, vainīgajam iestājās ex lex* stāvoklis bez īpaša «bannitio».

/Mincs P. Ekstraordinārā krimināljustīcija. Vācija (līdz 15. gadsimtam). Grāmatā: Rusanovs E. Versija par profesoru Paulu Mincu un viņa ekstraordināro krimināljustīciju. Rīga: Rusanovs & Partneri, 134.-135. lpp./

* Ex lex (latīņu val.) – ārpus likuma.