Biroja Blogs

Profesors Pauls Mincs

23.07.2024.

3. citāts

Prof. Pauls Mincs par krimināltiesas nozīmi

Krimināltiesai nevajadzētu būt sodīšanas varas orgānam, bet gan vispirms tai jāsargā individuālā brīvība pirms iespējamas netaisnas kriminālvajāšanas un vainas pakāpei neatbilstoša soda mēra noteikšanas.

/Mincs P. Ekstraordinārā krimināljustīcija. Grāmatā: Rusanovs E. Versija par profesoru Paulu Mincu un viņa ekstraordināro krimināljustīciju. Rīga: Rusanovs & Partneri, 25. lpp./