Biroja Blogs

Profesors Pauls Mincs

13.07.2024.

24. citāts

Prof. Pauls Mincs par Fēmes tiesu kā ārkārtējo tiesu Vācijā (līdz 15. gadsimtam)

Fēmes tiesa bija un gribēja būt ārkārtējā tiesa. Pirmām kārtām tā nodarbojās ar lietām, kad vainīgais bija pieķerts pie rokas, arī kad netika nodrošināta justīcija (taču vispirms bija jābūt notikušai parastajai tiesai), kā arī vardarbības, zādzības un uzticības laušanas lietās. Apsūdzētais vispirms tiek lūgts brīvgrāfu «atklātās» tiesas priekšā. Ja viņš neierodas, «atklātā» tiesa pārtop par «kluso tiesu» (judicium retitum*). Nepiederīgā publika tiek izraidīta, paliek tikai «zinošie» (sapientes**), t. i., šēfeni, lieta tiek izskatīta, un in contumaciam *** taisīts spriedums, kas tiek turēts noslēpumā. Pastāv tikai viens notiesāšanas veids – nāvessods, pakarot pie tuvākā koka; spriedumu izpilda šēfeni visās impērijas nomalēs.

/Mincs P. Ekstraordinārā krimināljustīcija. Vācija (līdz 15. gadsimtam). Grāmatā: Rusanovs E. Versija par profesoru Paulu Mincu un viņa ekstraordināro krimināljustīciju. Rīga: Rusanovs & Partneri, 148.-150. lpp./

Judicium retitum (latīņu val.) – slēptā tiesvedība.

** Sapientes (latīņu val.) – gudrie.

*** In contumaciam (latīņu val.) – neklātienē.