Biroja Blogs

Profesors Pauls Mincs

23.07.2024.

2. citāts

Prof. Pauls Mincs par apsūdzības un tiesneša funkciju nošķiršanu

Apsūdzības nošķiršana no tiesneša funkcijas un pirmā pārcelšana uz īpašu valsts orgānu – pēc franču parauga itin visu Eiropā iedibināto «ministère public» – norādīja ceļu uz pareizo risinājumu. Par patieso valsts jus puniendi nesēju pilnā apjomā kļūst prokuratūra. Viņa ir tā, kas valsts vārdā uzsāk sodīšanas aktu, vajā vainīgos, izpilda sodu. Tā vada bendes cirvi, un tai ir pakļauts cietums. Bet tieši tur, kur tā gatavojas sodīšanas aktu novest līdz galam, tai jāapstājas un jānoklausās tiesneša spriedums par apsūdzētā vainu un nevainīgumu un par viņam piemērojamo soda mēru.

/Mincs P. Ekstraordinārā krimināljustīcija. Grāmatā: Rusanovs E. Versija par profesoru Paulu Mincu un viņa ekstraordināro krimināljustīciju. Rīga: Rusanovs & Partneri, 25. lpp./