Biroja Blogs

Profesors Pauls Mincs

23.07.2024.

9. citāts

Prof. Pauls Mincs par krimināllietu iztiesāšanu

Krimināllietu, it īpaši politisku, iztiesāšanā tautas sapulcē izlemj sajūta, aizspriedums, kaislība un nevis mierīgs apsvērums. Uz to strādā apsūdzība, un uz to ar visiem spēkiem tiecas arī aizstāvība. Viņi grib vienīgi ietekmēt tiesnešu psihi, izsaukt viņu līdzjūtību, viņu dusmas, izlūgt žēlastību. Viņi pūlas modināt tautas sapulces naidu pret pretējo pusi un viņu pārstāvjiem, izceļot viņu personiskās vājības un netikumus, apšaubot viņu nodomu patiesumu, īsi sakot, darīt visu, kas ir krasā pretstatā mūsdienu tiesvedības fundamentālākajām pamatiezīmēm. Principiāli nepareizais pamats, uz ko tika būvēts antīkais romiešu kriminālprocess, arī nevarēja novest pie cita iznākuma. Tomēr ilgu laiku Romā tas bija spēkā kā vienīgais normālais modelis.

/Mincs P. Ekstraordinārā krimināljustīcija. Roma I. Grāmatā: Rusanovs E. Versija par profesoru Paulu Mincu un viņa ekstraordināro krimināljustīciju. Rīga: Rusanovs & Partneri, 57.-59. lpp./