Biroja Blogs

Profesors Pauls Mincs

18.06.2024.

7. citāts

Prof. Pauls Mincs par krimināltiesībām un politiku Senajā Romā

Jebkurā gadījumā Romā valstiskās dzīves un līdz ar to arī tiesas procesa uzplaukums ir piederīgs agrākam periodam nekā pilsonisko tiesību pilna attīstība. Materiālo krimināltiesību jomā, kā zināms, šāds uzplaukums vispār nekad neiestājās. Pēdējo daļēji varētu izskaidrot apstāklis, ka daudz no tā, kas pēc šodienas jēdzieniem ir piederīgas tām, senie romieši piedēvēja privāttiesībām, kā, piemēram, īpašuma delikti, kas neizsauca sodīšanas varas reakciju, bet tie savu risinājumu atrada privātā civilprocesa ceļā. Tomēr patiesais iemesls drīzāk varētu būt romiešiem raksturīgā krimināltiesību un politikas sajaukšanās, kas kā sarkans pavediens vijas cauri visai romiešu vēsturei un kas tādēļ pašā nelabvēlīgākajā veidā it īpaši ietekmēja kriminālprocesu.

/Mincs P. Ekstraordinārā krimināljustīcija. Roma I. Grāmatā: Rusanovs E. Versija par profesoru Paulu Mincu un viņa ekstraordināro krimināljustīciju. Rīga: Rusanovs & Partneri, 38-41. lpp./