Biroja Blogs

Profesors Pauls Mincs

19.04.2024.

15. citāts

Prof. Pauls Mincs par Romas justīcijas norietu

Politiskais nacionālais raksturs bija tiktāl izmainījies, ka romiešu tauta pati deva priekšroku jaunajiem tiesas ierēdņiem, jo sajuta, ka aiz tiem atrodas reālā vara. Ar patiku ļaudis vērsās tieši pie princepa, apejot visas instances, nekā pie visas varas pirmavota. Papildus tam visas tautas kārtas demoralizējošā korupcija bija satraucoši apgrauzusi vecās tiesas. Justīcija tika izlikta pārdošanai tirgus laukumā. Tas bija viens veco tiesu sabrukuma iemesls. Otrs bija meklējams pilnīgā vienaldzībā, kāda laika gaitā bija aptvērusi plašas tautas masas attiecībā uz piedalīšanos justīcijas norises vietā. Akuzācija ne tikai pārstāja būt godpilns amats, bet arī maģistrāti, lai nosargātu apsūdzības formālo izskatu, izskatījās spiesti kurā katrā lietā par apsūdzētājiem iestumt tumša goda vīrus, kuri klaiņoja pa tiesām, – cīņa par tiesībām uz judex selectus * amatu bija beigusies, avots, no kura sev smēla spēku kaismīgā dziņa pēc brīvas tautas tiesas, bija aiztecējis. Un līdz ar savu tiesību cienīšanu bija arī nozudusi pilsoniskā brīvība.

/Mincs P. Ekstraordinārā krimināljustīcija. Roma II. Grāmatā: Rusanovs E. Versija par profesoru Paulu Mincu un viņa ekstraordināro krimināljustīciju. Rīga: Rusanovs & Partneri, 100.-103. lpp./

* Iudex selectus arī Iudices selecti (latīņu val.) – pilsoņi, kuri kvalificējās zvērināto funkciju veikšanai.