Biroja Blogs

Profesors Pauls Mincs

21.05.2024.

17. citāts

Prof. Pauls Mincs par baznīcas krimināltiesas pirmsākumiem

Par īstenajām baznīcas tiesībām var sākt runāt tikai no brīža, kad sākotnēji privātā kristīgā reliģiskā kopiena bija pārveidojusies cieši strukturētā baznīcas organismā. Kad katoļu baznīca ieguva valstisku atzinību un tika paaugstināta par valsts reliģiju, redzeslokā parādījās pilnīgi neatkarīga, uz stingri hierarhiskiem principiem veidota baznīcas krimināltiesa, kuras centrā atradās bīskaps. Tādēļ, ka tā sākotnēji izveidojās un izauga Romas impērijas robežās un tieši imperatoru laikā, tas bija dabiski, ka tā par paraugu paņēma ķeizarisko «cognitiones extraordinariae»*.

/Mincs P. Ekstraordinārā krimināljustīcija. Kanoniskais process. Grāmatā: Rusanovs E. Versija par profesoru Paulu Mincu un viņa ekstraordināro krimināljustīciju. Rīga: Rusanovs & Partneri, 108.-109. lpp./

Cognitiones extraordinariae (latīņu val.) – ārkārtējās izmeklēšanas.