Biroja Blogs

Profesors Pauls Mincs

17.06.2024.

23. citāts

Prof. Pauls Mincs par tiesāšanu uz «ļaunas slavas pamata» Vācijā (līdz 15. gadsimtam)

Nonākot savā galamērķī, karaļa sūtnis sasauc apkārtnes ievērojamākos un uzticamākos iedzīvotājus un viņus zvērina par to, ka viņi «apsūdzētu» par visiem iepriekš aprakstītiem ļauniem darbiem, par kuriem viņiem būtu kaut kas zināms (slepkavība, zādzība, laupīšana, buršanās un netiklība). Šie «apsūdzības liecinieki» tika izjautāti (inquirere) par to, vai nosauktie noziegumi esot bijuši pastrādāti attiecīgajā apkaimē un kurš par to tiek turēts aizdomās. Viņu izteikumi kalpo par pamatu kriminālvajāšanas uzsākšanai pret aizdomās turētajiem. Tas saucās tiesāt uz «ļaunas slavas pamata».

/Mincs P. Ekstraordinārā krimināljustīcija. Vācija (līdz 15. gadsimtam). Grāmatā: Rusanovs E. Versija par profesoru Paulu Mincu un viņa ekstraordināro krimināljustīciju. Rīga: Rusanovs & Partneri, 138.-141. lpp./