Biroja Blogs

Profesors Pauls Mincs

17.06.2024.

11. citāts

Prof. Pauls Mincs par cīņu pret «tēvzemes ienaidniekiem» II

Saskaņā ar romiešu tiesību izpratni personas labklājība ir vienmēr jāupurē vispārējam labumam, ja pēdējā to pieprasa. Individuālo tiesību sfēras robeža, ko pēc mūsdienu tiesību izpratnes valsts vara nedrīkst pārkāpt, toreiz nebija spēkā. «Tēvzemes ienaidniekam» vajadzēja būt iznīcinātam par katru cenu. «Est lex, quam Jupiter ipse sanit»,sauca pie romiešiem, «ut omnia, quae rei publicae salutaria essent, legitima et justa haberentur»*

Cicerons apgalvoja: «Legem esse de civibus romānis: qui autem rei publicae sit hostis, eum civem esse nullo modo posse.»*Ar šo teikumu izteiktais romiešu skatpunkta attaisnojums atļauj, protams, iet visai tālu. Turklāt tas ir arī circulus vitiosus.** Romas pilsonim jābūt pasargātam ar likuma varu; viņam pienākas romiešu «Habeas corpus»; taču valsts ienaidnieks pārstāj būt pilsonis; sacer esto!*** Saprotams, ka tieši tur jau ir tā būtība, ka tikai un vienīgi tiesa drīkst konstatēt, ka runa ir par valsts ienaidnieku, un atbilstoši atņemt viņam tiesisko aizsardzību. Tikai tiesas ceļā pilsonis var zaudēt savas tiesības. Tāpēc arī viņam, šķietamajam valsts ienaidniekam, kriminālvajāšanas un tiesas procesa laikā ir tiesības saglabāt visas ar likumu noteiktās garantijas.

/Mincs P. Ekstraordinārā krimināljustīcija. Roma I. Grāmatā: Rusanovs E. Versija par profesoru Paulu Mincu un viņa ekstraordināro krimināljustīciju. Rīga: Rusanovs & Partneri, 60.-63. lpp./

* Est lex, quam Jupiter ipse sanitut omnia, quae rei publicae salutaria essent, legitima et justa haberentur (latīņu val.) – ir likums, kuru pats Jupiters atbalsta … viss, kas valstij nāk par labu, lai tiek uzskatīts par likumīgu un taisnīgu.

** Legem esse de civibus romanis; qui autem rei publicae sit hostis, eum civem esse nullo modo posse (latīņu val.) – ir likums par romiešu pilsoņiem: kas kļūs par valsts ienaidnieku, tas nekādā veidā nevar būt pilsonis.

*** Circulus vitiosus (latīņu val.) – apburtais loks.

**** Sacer esto! (latīņu val.) – lai top svētīts (veltīts dieviem). Sakrālā formula, kas nozīmē nāvessoda piespriešanu – tādā veidā noziedznieks it kā tika upurēts pazemes dieviem.