Biroja Blogs

Profesors Pauls Mincs

17.06.2024.

8. citāts

Prof. Pauls Mincs par tiesnesi un sprieduma taisīšanu

Senajai Romai mūsdienu kriminālprocesuālie priekšstati bija pilnīgi sveši. Tur nepazīst tieši principiālo atšķirību starp jurisdikciju un likumdošanu. Tiesnesis pēc romiešu izpratnes atrodas nevis zem likuma, bet gan zināmā nozīmē virs tā. Tiesnesis piemēro tiesības ad hoc* katram konkrētam gadījumam. Viņš ne tikai nosaka soda mēru, kas pirms tam vispār nebija pastāvējis, bet arī atzīst par sodāmu darbību, kas pirms tam tika uzskatīta par nesodāmu. Sprieduma taisīšana ir konkrēta likumdošana. Tā notiek, ievērojot tās pašas formalitātes. Taisot spriedumu, tiek paturēti prātā tie paši lietderības apsvērumi kā de lege ferenda**. Tas arī uzspiež visam tiesas procesam specifisku pazīmi.

/Mincs P. Ekstraordinārā krimināljustīcija. Roma I. Grāmatā: Rusanovs E. Versija par profesoru Paulu Mincu un viņa ekstraordināro krimināljustīciju. Rīga: Rusanovs & Partneri, 56.-57. lpp./

* Ad hoc (latīņu val.) – šim nolūkam, šim gadījumam.

** De lege ferenda (latīņu val.) – no tāda likuma skatpunkta, kas vēl būtu jāpieņem.