Biroja Blogs

Profesors Pauls Mincs

21.07.2024.

10. citāts

Prof. Pauls Mincs par cīņu pret «tēvzemes ienaidniekiem» I

Un tomēr Romā bija brīži, kad apstākļu vara šo «normālo» kārtību ar elementāru spēku salauza. Ja stāvoklis valstī bija satricināts vai izcēlās atklāti nemieri, vai visas valsts būtībai radās iekšējs apdraudējums, tad Senāts, pilnīgi neraizējoties par pastāvošajiem ierobežojošiem likumiem, kriminālā kārtā uzsāka cīņu pret «tēvzemes ienaidniekiem», bīstamiem «novatoriem»; tās pašas tiesības sev piesavinājās konsuli; tātad tie no abām institūcijām (Senāts un konsuli), kuriem saskaņā ar toreizējās tiesvedības izpratni šādas tiesības nemaz nepiekrita. Lielākajā daļā gadījumu tas notika, izveidojot īpašas izmeklēšanas un tiesas komisijas, kas tika nodēvētas par «quaestiones extraordinariae»*. Līdz ar to atkal tika nostiprināta augstākās administratīvās varas iejaukšanās normālās krimināljustīcijas norisē.

/Mincs P. Ekstraordinārā krimināljustīcija. Roma I. Grāmatā: Rusanovs E. Versija par profesoru Paulu Mincu un viņa ekstraordināro krimināljustīciju. Rīga: Rusanovs & Partneri, 58.-59. lpp./

Quaestiones extraordinariae (latīņu val.) – ārkārtējā tiesas kolēģijas. Ar tautas lēmumu izveidoti tribunāli 2. gs. p. m. ē., kas nodarbojās ar politisku noziegumu iztiesāšanu.