Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

21.07.2024.

1. citāts

Frīdrihs Hajeks par vēstures nozīmi

«Mūsdienu notikumi no vēstures atšķiras ar to, ka mēs nezinām, ko tie nesīs. Lūkojoties atpakaļ pagātnē, mēs varam novērtēt senāku notikumu nozīmību un konstatēt sekas, ko tie atstājuši. Bet, kamēr vēsture rit savu gaitu, mums tā vēl nav vēsture. Tā mūs ved uz nezināmu pasauli, un tikai retu reizi mēs varam ieskatīties tajā, kas mūs gaida. Ja tos pašus notikumus varētu izdzīvot vēlreiz ar visām uzkrātajām zināšanām, cik gan citādi viss rādītos. Cik svarīgas un bieži vien satraucošas šķistu pārmaiņas, kuras tagad gandrīz nepamanām! Droši vien labi, ka cilvēks to nevar pieredzēt un ka mēs nepazīstam likumus, kuriem pakļaujas vēsture. Tomēr, kaut arī vēsture nekad precīzi neatkārtojas, un tieši tādēļ, ka nekāda notikumu attīstība nav neizbēgama, mēs zināmā mērā varam no pagātnes mācīties, kā izvairīties no iepriekš pieredzētas norises atkārtošanās. Nav jābūt pravietim, lai apzinātos draudošas briesmas. Nejauša pieredzes un intereses kombinācija bieži vien kādam atklāj notikumus no tādiem aspektiem, ko daudzi citi vēl nesaredz.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 19.-20. lpp. /