Biroja Blogs

Ortega i Gasets

25.05.2024.

1. daļa

Hosē Ortega I Gasets par mazākuma atdalīšanos no vairākuma

«Ikviena mazākuma veidošanos allaž pavada priekšnoteikums apvienoties, lai atdalītos no vairākuma.»

Ortega i Gasets H. Masu sacelšanās. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023, 75. lpp.