Biroja Blogs

Ortega i Gasets

17.06.2024.

1. daļa

Hosē Ortega I Gasets par masu dalījuma pamatiem

«Sabiedrības dalījums masā tātad nav tās dalīšanas sociālajās šķirās, bet gan cilvēku kopās, un tam nav nekāda sakara ar augstāko un zemāko šķiru hierarhiju.»

Ortega i Gasets H. Masu sacelšanās. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023, 76. lpp.