Biroja Blogs

Ortega i Gasets

25.05.2024.

1. daļa

Hosē Ortega I Gasets par izlases mazākuma būtību

«Kad runājam par «izlases mazākumu», tipiska neģēlība ir izkropļot minēto vārdu jēgu, ignorējot to, ka izlases cilvēks ir nevis kaut kāds augstprātis, kurš tic, ka ir pārāks par citiem, bet gan tas, kurš no sevis prasa vairāk nekā pārējie, pat ja viņš nespēj realizēt sev izvirzītās augstās prasības.»

Ortega i Gasets H. Masu sacelšanās. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023, 75. lpp.