Biroja Blogs

Ortega i Gasets

17.06.2024.

1. daļa

Hosē Ortega I Gasets par cilvēces iedalījuma radikalitāti

«Pats radikālākais dalījums, ko cilvēcei varētu piedēvēt, ir šīs divus veidu būtnes: viena, kas no sevis prasa daudz, uzkraujot sev grūtības un pienākumus, un otra, kas no sevis neko īpašu neprasa, jo dzīvot viņai nozīmē katru mirkli būt tādai, kāda viņa ir, – bez piepūles pilnveidoties, dreifēt kā bojai.»

Ortega i Gasets H. Masu sacelšanās. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023, 75.–76. lpp.