Biroja Blogs

Ortega i Gasets

23.07.2024.

1. daļa

Hosē Ortega I Gasets par masu sacelšanās būtību

«Tā kā masas jau pēc definīcijas nedz drīkst, nedz spēj vadīt pašas savu eksistenci un vēl mazāk vest sabiedrību, tad jāteic, ka Eiropa šobrīd cieš no vissmagākās krīzes, kādu tautas, nācijas, kultūras var pieredzēt. Šāda krīze vēsturē risinājusies vairāk nekā reizi. Tās pazīmes un sekas ir zināmas. Ir zināms arī tās vārds. To sauc par masu sacelšanos.»

Ortega i Gasets H. Masu sacelšanās. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023, 72. lpp