Biroja Blogs

Ortega i Gasets

21.07.2024.

1. daļa

Hosē Ortega I Gasets par politikas praktiskajām īpatnībām

«Politika steidzas izslēgt gaismas, lai visi kaķi būtu pelēki.»

Ortega i Gasets H. Masu sacelšanās. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023, 55. lpp.