Biroja Blogs

Ortega i Gasets

16.04.2024.

1. daļa

Hosē Ortega I Gasets par demagoģijas izcelšanos

«Šo ieradumu runāt cilvēcei, kas ir viscēlākā, bet nožēlojamākā demagoģijas forma, ap 1750. gadu pārņēma nomaldījušies intelektuāļi, kuri neapzinājās savas robežas un, būdami runas un logos vīri, pēdējo lietoja bez cieņas un piesardzības, neņemot vērā, ka vārds ir sakraments, ar kuru vajag apieties ļoti smalkjūtīgi.»

Ortega i Gasets H. Masu sacelšanās. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023, 37. lpp.