Biroja Blogs

Ortega i Gasets

18.06.2024.

1. daļa

Hosē Ortega I Gasets par revolūciju bezjēdzību

«Vēsturiskais saprāts mums izgaismo bezjēdzību, kas piemīt ikvienai vispārējai revolūcijai, visam, kas negaidīti mēģina pārveidot sabiedrību un sākt vēsturi no jauna.» [1]

[1]           Ortega i Gasets H. Masu sacelšanās. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023, 61. lpp.