Biroja Blogs

Ortega i Gasets

13.07.2024.

1. daļa

Hosē Ortega I Gasets par masas un pūļa pārsvaru

«Šim laikmetam ir raksturīgs masas un pūļa pārsvars pat grupās, kas tradicionāli piederējušas pie izlases mazākuma. Tādējādi intelektuālajā dzīvē, kas jau pēc savas būtības pieprasa un paģēr kvalifikāciju, aizvien vairāk vērojams nekvalificētu, nekvalificējamu un pašā būtībā diskvalificētu pseidointelektuāļu triumfs.»

Ortega i Gasets H. Masu sacelšanās. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023, 76. lpp.