Biroja Blogs

Ortega i Gasets

13.07.2024.

1. daļa

Hosē Ortega I Gasets par masu politisko kundzību demokrātijā

«Pēdējo gadu politiskie jaunievedumi nenozīmē neko citu kā masu politisko virskundzību. Vecā demokrātija dzīvoja rāmi, pateicoties liberālisma un likumā balstīta entuziasma bagātīgajai devai. Kalpojot šiem principiem, indivīds uzņēmās ievērot stingru disciplīnu.»

Ortega i Gasets H. Masu sacelšanās. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023, 77. lpp.