Biroja Blogs

Ortega i Gasets

24.02.2024.

1. citāts

Ortega i Gasets par cilvēku-masu

«Cilvēks-masa ir cilvēks, kuram pāragri atņemta sava vēsture, kuram nav pagātnes kodola, un tādēļ viņš ir padevīgs tā saucamajām «starptautiskajām» disciplīnām. Ne tik daudz cilvēks, cik cilvēka čaula, kas veidota no tīra idola fori [1], viņam trūkst «iekšpuses», nelokāmas un neatņemamas intimitātes, savs neatsaucamais «es». Tas ir kalpojis par iemeslu, kādēļ viņš vienmēr ir gatavs būt par šo vai to. Cilvēkam-masai ir tikai instinkti, uzskats, ka viņam pienākas vienīgi tiesības, un pārliecība, ka pienākumu nav, viņš ir cilvēks bez dižciltības (kas pati par sevi jau pieprasa uzņemties pienākumu) – sine nobilitate, proti, snobs.» [2]

[1]        Foruma jeb tirgus elki ir loģisku maldu kategorija. Sk. Ortega i Gasets H. Masu sacelšanās. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023, 67. lpp.

[2]        Ortega i Gasets H. Masu sacelšanās. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023, 43. lpp.