Biroja Blogs

Ortega i Gasets

17.06.2024.

1. daļa

Ortega i Gasets par cilvēka tipu

«Šobrīd visā kontinenta teritorijā triumfē homogenitātes forma, kas pilnībā draud iznīcināt mūsu dārgumu. It visu parādījies tāds cilvēks-masa [..] – cilvēka tips, kas radīts steigā, veidots tikai no dažām un vājām abstrakcijām un tālab ir identisks no viena Eiropas gala līdz otram.»

/ Ortega i Gasets H. Masu sacelšanās. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023, 43. lpp. /