Biroja Blogs

Ortega i Gasets

13.07.2024.

1. daļa

Hosē Ortega I Gasets par likuma spēka piedēvēšanu prastām pļāpām

«Šodien mēs esam liecinieki hiperdemokrātijas triumfam, kur masa rīkojas tieši: apiet likumu, izmanto materiālo spiedienu, uztiepj savas vēlmes un gaumi. Būtu kļūda jauno situāciju interpretēt tā, it kā masa būtu nogurusi no politikas un gatava to uzticēt speciālistiem. Gluži pretēji. [..] [T]agad masa tic, ka tai ir tiesības uzspiest un dot likuma spēku savām pļāpām pie kafijas.»

Ortega i Gasets H. Masu sacelšanās. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023, 77. lpp.