Biroja Blogs

Ortega i Gasets

25.05.2024.

1. daļa

Hosē Ortega I Gasets par mazākuma rašanos

«Mazākuma izveidošanai, lai kāds tas arī būtu, ir nepieciešams, lai katrs īpašu, samērā individuālu apsvērumu dēļ sevi nošķir no pūļa. Indivīda saskaņa ar citiem mazākumu veidojošiem cilvēkiem tātad ir sekundāra, notikusi jau pēc individualizēšanās, un tāpēc tā lielā mierā ir saskaņa nesaskaņā.»

Ortega i Gasets H. Masu sacelšanās. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023, 75. lpp.