Biroja Blogs

Patriks Denīns

25.05.2024.

1. daļa

Patriks Denīns par demokrātijas funkcionēšanu liberālā iekārtā

«Demokrātija īstenībā nemaz nevar funkcionēt liberālā iekārtā. Demokrātijai ir nepieciešamas sazarotas un plašas sociālās formas, kuras liberālisms cenšas izārdīt; pie tām jo īpaši pieder kopīga sociālā prakse un pienākumi, kas var pastāvēt vienīgi ciešās kopienās, nevis nejaušu savstarpēji nesaistītu indivīdu barā, kas ieiet vēlēšanu kabīnē un tad no tās iziet.»

/ Denīns P. Kāpēc liberālisms cieta neveiksmi. Rīga: KODOKA, 2022, 18. lpp. /