Biroja Blogs

Patriks Denīns

23.07.2024.

1. daļa

Patriks Denīns par liberālisma veiktajām pārveidēm un autonomo patību

«Liberālisma uzvara mūsdienās vislabāk ir redzama arvien biežāk pamanāmajās tā bankrota zīmēs. Liberālisms ir pārveidojis pasauli pēc sava tēla un līdzības – it sevišķi ar politikas, ekonomikas, izglītības, zinātnes un tehnoloģiju palīdzību. Šo sfēru mērķis bija sasniegt visaugstāko un pilnīgāko brīvību, atbrīvojot indivīdu no dotās dzīvesvietas, attiecībām, dalības kopienā un pat identitātes. Izņemot gadījumos, kad šie raksturlielumi ir izvēlēti, tos uzskata par nenozīmīgiem, un ikviens tos var, kad vien vēlas pārdefinēt vai atmest. Autonomā patība tādējādi ir pakļauta to pašu spēku, kurus slavina kā mūsu atbrīvošanas instrumentus, suverēnajai trajektorijai. Tomēr atbrīvošanās mūs padara nespējīgus pretoties spēkiem, kas mūs tagad definē, – brīvības apsolījums izvēršanas verdzībā nepārvaramiem apstākļiem, kuriem mums atliek tikai pakļauties.» 

/Denīns P. Kāpēc liberālisms cieta neveiksmi. Rīga: KODOKA, 2022, 52.-53. lpp./