Biroja Blogs

Patriks Denīns

18.06.2024.

1. daļa

Patriks Denīns par robežu trūkumu liberālismā

«Liberālās filozofijas un politikas pamata iezīme ir gandrīz jebkādas robežas neobligātuma atzīšana. Šis atzinums kā zelta pavediens vijas cauri visiem pārspriedumiem ne tikai par politisko robežu izpratni – ar ko lielākoties saprot nacionālo valstu robežas –, bet arī par jebkādiem pastāvošiem nošķīrumiem, atšķirībām, noteiksmēm un dalījumiem. Tie visi izsauc aizdomas kā patvaļīgi mēģinājumi ierobežot indivīda izvēles brīvību. Jebkuras šādas robežas patvaļīgums tiek izvērtēts, un galu galā tikai nedaudzas iztur šādas iztaujāšanas spiedienu – ieskaitot tās robežas, kas nemaz nav patvaļīgas, taču tik un tā novelk nošķīruma līniju. Liberālisma loģika pieprasa pakāpeniski izdzēst visas robežas un dalījumus, kas balstās ģeogrāfijā, vēsturē un dabā.»

/ Denīns P. Kāpēc liberālisms cieta neveiksmi. Rīga: KODOKA, 2022, 20.–21. lpp. /