Biroja Blogs

Patriks Denīns

16.04.2024.

1. daļa

Patriks Denīns par izglītības rezultātiem

«Universitāte cenšas dot praktiskus «izglītības rezultātus», vai nu radot jaunas studiju programmas, kuru mērķis ir palīdzēt studentiem tūlīt pēc absolvēšanas atrast darbu, vai pārsaucot un pārorganizējot esošās studiju programmas ar uzsvaru uz ekonomisko nozīmīgumu. Globalizējošā, ekonomiski sāncensīgā pasaulē vienkārši nav izvēles darīt citādi. Reti kurš pamana un norāda, ka šis izteikums («nav izvēles») kļūst aizvien biežāks mūsdienu liberālismā – iekārtā, kurai pēc idejas vajadzēja nodrošināt neierobežotu izvēles brīvību.»

/Denīns P. Kāpēc liberālisms cieta neveiksmi. Rīga: KODOKA, 2022, 49. lpp.