Biroja Blogs

Patriks Denīns

18.06.2024.

1. daļa

Patriks Denīns par tehnoloģiju veikto cilvēku pārveidošanu

«Tehnoloģija, no kuras gaida, ka tā ļaus pārveidot pasauli, īstenībā pārveido mūs, padarot par tādām būtnēm, kuru radīšanai daudzi no mums, ja ne lielākā daļa, nav devuši savu «piekrišanu». Tehnoloģija mūs arvien vairāk padara par tieši tādām radībām, kuru dabu liberālisms postulēja «dabiskajā stāvoklī» pirms civilizācijas, likumu un valdību rašanās. Ironiskā kārtā, bet, iespējams, likumsakarīgi liberālisma politiskais projekts mūs transformē par tā iedomātajā priekšvēsturē mītošajām radībām, kurām bija nepieciešama sarežģītā un apjomīgā modernās valsts, ekonomikas, izglītības sistēmas, zinātnes un tehnoloģijas mašinērija. Par būtnēm, kas ir arvien savrupākas, autonomākas un savstarpēji nesaistītākas personas, kurām netrūkst tiesību un kuras definē pašu brīvība, taču kuras ir arī nedrošas, bezspēcīgas, nobijušās un vientuļas.»

/Denīns P. Kāpēc liberālisms cieta neveiksmi. Rīga: KODOKA, 2022, 52. lpp./