Biroja Blogs

Patriks Denīns

16.04.2024.

1. daļa

Patriks Denīns par brīvo mākslu izglītību

«Liberālisma apogejā mēs redzam vispārīgu atteikšanos no brīvajām mākslām. Brīvās mākslas izsenis saprata kā nepieciešamo izglītību brīviem cilvēkiem – it sevišķi pilsoņiem, kuri alka valdīt pār sevi. Dižos kanona tekstus – kuri bija diži ne tikai vai tieši tāpēc, ka tie bija seni, bet tāpēc, ka tajos bija izteiktas smagās cīņās gūtas mācības par to, kā cilvēki iemācījās būt brīvi, it sevišķi no viņu neapmierināmo kārību tirānijas – atmeta par labu tam, ko savulaik uzskatīja par «verdzisku izglītību». Tā bija izglītība, kas rūpējās tikai par naudas pelnīšanu un darba dzīvi un tādējādi bija rezervēta tiem, kuri nebija «pilsoņa» statusā.» 

/Denīns P. Kāpēc liberālisms cieta neveiksmi. Rīga: KODOKA, 2022, 49. lpp./i’m