Biroja Blogs

Patriks Denīns

17.06.2024.

1. daļa

Patriks Denīns par politisko ideoloģiju plāniem I

«Liberālisms ir pirmā no modernās pasaules trijām lielajām, savstarpēji pretišķīgajām politiskajām ideoloģijām. Līdz ar nacionālsociālisma un komunisma sabrukumu liberālisms ir kļuvis par vienīgo ideoloģiju, kas joprojām tiek uzskatīta par dzīvotspējīgu. Liberālisma ideoloģija bija pirmais politiskais būvprojekts, kas piedāvāja pārveidot visus dzīves aspektus, lai tie atbilstu politiskam plānam.»

/ Denīns P. Kāpēc liberālisms cieta neveiksmi. Rīga: KODOKA, 2022, 40-41. lpp. /