Biroja Blogs

Patriks Denīns

13.07.2024.

30. citāts

Patriks Denīns par liberālisma intelektuālajiem jaunievedumiem

«Liberālisma galvenais sasniegums nebija tikai pilnīga agrākā noliegšana. Daudzos gadījumos tas sasniedza savu mērķi, pārdefinējot vārdus un konceptus un tādējādi piesūcinot pastāvošos institūtus ar fundamentāli atšķirīgiem antropoloģiskiem pieņēmumiem.»

Denīns P. Kāpēc liberālisms cieta neveiksmi. Rīga: KODOKA, 2022, 59. lpp.