Biroja Blogs

Patriks Denīns

18.06.2024.

1. daļa

Patriks Denīns par liberālisma iekšējās loģikas pretrunām

«Liberālismam «pilnīgāk īstenojoties», tā iekšējai loģikai kļūstot redzamākai un atklājoties pretrunām, radās dažādas patoloģijas, kas vienlaikus ir gan liberālisma apgalvojumu deformācija, gan arī liberālās ideoloģijas īstenošanās. Šī vienlīdzības nodrošināšanai, kultūru un uzskatu plurālisma aizsardzībai, cilvēka cieņas aizstāvībai un, protams, brīvības palielināšanai izveidotā politiskā filozofija praksē veicina titāniska izmēra nevienlīdzību, uzspiež vienādošanos un homogenitāti, veicina materiālo un garīgo degradāciju un samazina brīvību.»

/ Denīns P. Kāpēc liberālisms cieta neveiksmi. Rīga: KODOKA, 2022, 39. lpp. /