Biroja Blogs

Patriks Denīns

18.06.2024.

1. daļa

Patriks Denīns par liberālisma veidotāju solījumu neizpildi

«Gandrīz neviens liberālisma arhitektu un veidotāju apsolījums nav izpildījies. Liberālā valsts iegūst aizvien lielāku kontroli pār visiem dzīves aspektiem. Tikmēr pilsoņi valdību uzskata par tālu un nekontrolējamu varu, kas, neatslābstoši veicinot «globalizācijas» projektu, tikai palielina bezspēcības sajūtu.»

/ Denīns P. Kāpēc liberālisms cieta neveiksmi. Rīga: KODOKA, 2022, 38. lpp. /