Biroja Blogs

Patriks Denīns

23.07.2024.

1. daļa

Patriks Denīns par jauno paaudzi un tās cinismu pret nākotni

«Jaunā paaudze tiek indoktrinēta tādā veidā, lai tā pieņemtu ekonomisko un politisko sistēmu, no kuras tā izteikti baidās. Jauniešos ieaudzina cinismu pret nākotni un atbalstu kārtībai, no kuras viņi nevar izbēgt, bet kurai viņi netic un arī neuzticas. Šie jaunieši, kuriem vajadzētu justies kā pašai brīvākajai un autonomākajai paaudzei pasaules vēsturē, savam uzdevumam tic mazāk nekā Sīzifs, kurš veļ kalnā akmeni. Viņi pilda savu vecāku paaudzes uzliktos pienākumus, bet bez prieka vai mīlestības – tikai ar sajūtu, ka viņiem nav citas izvēles.»

/Denīns P. Kāpēc liberālisms cieta neveiksmi. Rīga: KODOKA, 2022, 47. lpp./