Biroja Blogs

Patriks Denīns

17.06.2024.

1. daļa

Patriks Denīns par politiskās filozofijas izpratni I

«Galvenie līdzekļi pret tirāniskiem kārdinājumiem ir tikumu izkopšana un valdīšana pār sevi.»

            Denīns P. Kāpēc liberālisms cieta neveiksmi. Rīga: KODOKA, 2022, 58. lpp./