Biroja Blogs

Patriks Denīns

13.07.2024.

1. daļa

Patriks Denīns par politikas un valdības īstenoto brīvību ievērošanu

«Liberālisms tika radīts brīvības aizsardzībai. Tas gribēja aizsargāt apziņas brīvību, kā arī vārda brīvību, reliģijas, biedrošanās un pašpārvaldes tiesības, taču šīs brīvības arvien vairāk ierobežo valdības ietekmes izplešanās visās dzīves sfērās. Tomēr šī izplešanās turpinās – lielā mērā kā atbilde uz cilvēku sajūtu, ka daudzās jomās – ne tikai ekonomiskā ziņā – viņi ir zaudējuši ietekmi pār savas dzīves gaitu. Attiecīgi tiek pieprasīta vienīgā mūsu kontrolē it kā vēl esošā veidojuma, proti, valdības, vēl lielāka iejaukšanās. Valdība labprāt paklausa, griezdamies kā sprūdrats tikai vienā virzienā – pilsoņu neapmierinātības dēļ valdība izplešas, ironiskā kārtā pilsoņos vairojot atsvešinātību un nevarību.»

Denīns P. Kāpēc liberālisms cieta neveiksmi. Rīga: KODOKA, 2022, 43.-44. lpp./