Biroja Blogs

Patriks Denīns

17.06.2024.

1. daļa

Patriks Denīns par liberālisma pirmsākumiem

«Daudzi no pārvaldes institūtiem, kurus mūsdienās saista ar liberālismu, vismaz sākotnēji radās un attīstījās daudz gadsimtu garumā pirms modernās ēras. To starpā bija konstitucionālisms, varas dalīšana, baznīcas un valsts ietekmes sfēru nošķiršana, tiesības un aizsardzība no varas patvaļas, federālisms, likuma vara un valsts aparāta ierobežošana.»

          Denīns P. Kāpēc liberālisms cieta neveiksmi. Rīga: KODOKA, 2022, 58. lpp./