Biroja Blogs

Patriks Denīns

25.05.2024.

1. daļa

Patriks Denīns par brīvību un liberālismu I

««Brīvība» (liberty) ir jēdziens, kas pazīstams kopš antīkajiem laikiem, savukārt liberālisms ir salīdzinoši nesena parādība – kā parasti uzskata, ne vairāk kā pāris simtus gadu veca. Liberālisma izcelsme ir saistīta ar brīvības dabas pārdefinēšanu – tādā mērā, ka tas nozīmē gandrīz pretējo sākotnējai vārda nozīmei. Antīkajā un kristīgajā izpratnē brīvība izrietēja no pašsavaldības un pašpārvaldes – kā indivīdam, tā arī valstiskajai kopienai. Tā kā valdīšanu pār sevi iemantot bija ārkārtīgi grūti un prasīja ilgstošu radināšanos tikumā, jo īpaši pašsavaldībā un pašdisciplīnā, apvaldot zemas, bet neatslābstošas iekāres, brīvības iegūšana paģērēja individuālās izvēles ierobežošanu. Šo ierobežošanu panāca nevis tieši ar likumu palīdzību – lai gan arī likumiem bija sava nozīme –, to panāca ar daudzām un sazarotām sociālajām normām paražu veidolā.»

/ Denīns P. Kāpēc liberālisms cieta neveiksmi. Rīga: KODOKA, 2022, 15.-16. lpp. /