Biroja Blogs

Patriks Denīns

13.07.2024.

1. daļa

Patriks Denīns par liberālisma veiksmi

«Liberālisma veiksmi var mērīt pēc tā, cik lielā mērā ir īstenojies tieši pretējais tam, ko no liberālisma gaidīja. Tā vietā, lai draudošo katastrofu uzskatītu par nespēju īstenot liberālisma ideālus, jāspēj saskatīt, ka liberālisma radītās krāsmatas ir tā panākumu pazīme. Aicinājums apārstēt liberālisma trūkumus ar liberāliem līdzekļiem ir pielīdzināms mēģinājumam apdzēst uguni ar benzīnu. Tas tikai padziļinās mūsu politisko, sociālo, ekonomisko un morālo krīzi.»

/ Denīns P. Kāpēc liberālisms cieta neveiksmi. Rīga: KODOKA, 2022, 39. lpp. /