Biroja Blogs

Patriks Denīns

13.07.2024.

1. daļa

Patriks Denīns par liberālismu pirms modernās ēras

«Indivīdu tiesību aizsardzība un ticība neaizskaramai cilvēka cieņai, lai gan tās ne vienmēr tika principiāli atzītas un praktizētas, bija viduslaiku Eiropas filozofisks sasniegums laikā pirms modernās ēras.»

           Denīns P. Kāpēc liberālisms cieta neveiksmi. Rīga: KODOKA, 2022, 58.–59. lpp./