Biroja Blogs

Patriks Denīns

17.06.2024.

1. daļa

Patriks Denīns par politisko ideoloģiju plāniem II

«Tomēr atšķirībā no acīmredzami autoritārajiem režīmiem, kas radās ar mērķi ieviest nacionālsociālisma un komunisma ideoloģijas, liberālisms nav tik atklāti ideoloģisks. Tas pasauli pēc sava tēla un līdzības pārveido nemanāmi. Liberālisma ideoloģija ir viltīgāka nekā tā cietsirdīgākajiem sāncenšiem: tā pretendē uz neitralitāti, apgalvojot, ka nekam netiek dota priekšroka, un noliedz mērķi pārveidot savai varai pakļautās dvēseles. Liberālisms iemanto uzticību ar aicinājumu uz viegli pieejamām vaļībām, izklaidēm un pievilcīgiem brīvības, baudas un bagātības solījumiem. Tas sevi padara neredzamu – līdzīgi kā datora operētājsistēma, kuru nepamanām, kamēr tā darbojas. Liberālisms ar katru dienu kļūst arvien pamanāmāks tieši tāpēc, ka tā deformācijas kļūst pārāk acīmredzamas, lai tās ignorētu.»

/ Denīns P. Kāpēc liberālisms cieta neveiksmi. Rīga: KODOKA, 2022, 41. lpp. /