Biroja Blogs

Patriks Denīns

18.06.2024.

1. daļa

Patriks Denīns par izpildvaras lomu liberālismā

«Pilsoņi tādējādi nejūt spēcīgu saikni ar saviem politiskajiem pārstāvjiem, kuru darbs bija «attīrīt un paplašināt» pilsonisko garu. Pārstāvji savukārt sūdzas par nespēju ietekmēt birokrātisko aparātu, kas sastāv no karjeras ierēdņiem, kuru galvenais mērķis ir saglabāt un palielināt savu budžetu un darbības lauku. Izpildvara iegūst aizvien lielāku ietekmi. Tā nomināli kontrolē birokrātisko aprātu un ar administratīviem lēmumiem var vismaz izlikties, ka atbildīgi ieklausās prasīgajā sabiedrībā. Likumdevējs, kurš teorētiski savu leģitimitāti iegūst no tautas, kļūst arvien nepopulārāks, un tā politisko varu pārņem izpildvaras pārstāvji, kuri savus amatus ieguvuši, pateicoties milzīgam finanšu ieplūdumam.»

/Denīns P. Kāpēc liberālisms cieta neveiksmi. Rīga: KODOKA, 2022, 44. lpp./