Biroja Blogs

Patriks Denīns

18.06.2024.

1. daļa

Patriks Denīns par pirms 500 gadiem dzimušu jaunu politisko filozofiju

«Pirms apmēram 500 gadiem dzima politiskā filozofija, kas gandrīz 250 gadus vēlāk tika iedzīvināta, dibinot Amerikas Savienotās Valstis. Šīs filozofijas pamatā bija derības, ka sabiedrības politiskā organizācija var balstīties uz jauna pamata. Tā saprata cilvēkus kā indivīdus, kuriem piemīt tiesības un kuri spēj izveidot paši savu labas dzīves versiju un tai sekot. Brīvības iespējas vislabāk varētu piedāvāt ierobežota valdība, kuras pamata uzdevums ir «nodrošināt tiesības», un brīvā tirgus ekonomiskā sistēma, kas radītu telpu individuālām iniciatīvām un ambīcijām. Politisko leģitimitāti balstīja kopīgā ticībā «sabiedriskajam līgumam», kuram varēja piekrist arī jaunpienācēji un kuru nemitīgi no jauna apstiprināja, brīvās un taisnīgās vēlēšanās ievēlot tautas pārstāvjus. Jaunās kārtības būtiskākās iezīmes bija ierobežota, bet efektīva valdība, likuma vara, neatkarīgas tiesas, atbildīgi ierēdņi valsts pārvaldē un brīvas un taisnīgas vēlēšanas.»

/ Denīns P. Kāpēc liberālisms cieta neveiksmi. Rīga: KODOKA, 2022, 37. lpp. /