Biroja Blogs

Patriks Denīns

17.06.2024.

1. daļa

Patriks Denīns par politiskās ideoloģijas ilgtspējas trūkumu

«Nedaudzo politikas dzelžaino likumu starpā reti kurš šķiet grūtāk atspēkojams par politiskās ideoloģijas ilgtspējas trūkumu. Ideoloģijas cieš neveiksmi divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka tās ir balstītas uz aplamu priekšstatu par cilvēka dabu un tādējādi nevar neciest neveiksmi. Otrkārt, tāpēc, ka, šīm aplamībām kļūstot acīmredzamākām, plaisa starp ideoloģijas postulēto un cilvēku pieredzēto paplašinās, līdz iekārta zaudē savu leģitimitāti. Tad vai nu ideoloģija uzspiež pakļaušanos meliem, kurus tā cenšas aizstāvēt, vai arī ideoloģija sabrūk, milzīgajai plaisai starp sludināto un realitāti novedot pie vispārīga ticības zuduma. Visbiežāk pirmajam variantam seko otrais.»

/Denīns P. Kāpēc liberālisms cieta neveiksmi. Rīga: KODOKA, 2022, 41.-42. lpp./