Biroja Blogs

Patriks Denīns

16.04.2024.

1. daļa

Patriks Denīns par tehnoloģiju lomu cilvēka dzīvē

«Tikmēr mūs aizvien spēcīgāk ietekmē tehnoloģija, kas apsola atbrīvošanu no dotās vietas, laika un pat identitātes. Viedierīce ikviena cilvēka kabatā ir pārveidojusi prātu, padarot mūs par citām būtnēm, izmainot mūs atbilstoši tehnoloģijas prasībām un dabai, lai gan tai vajadzēja ļaut mums izpaust mūsu īsteno patību. Cik daudzi no mums var stundu lasīt grāmatu vai vienkārši domāt un meditēt, neļaujoties atkarībnieka impulsam ieskatīties telefonā un nespējot koncentrēties vai domāt, līdz nav saņemta kārtējā deva? Šī pati tehnoloģija, kurai pēc idejas vajadzēja mūs pilnīgāk un intīmāk sasaistīt ar citiem, mūs padara vientuļākus un atsvešinātākus. Ierīces darbavietās aizvien biežāk aizstāj cilvēkus, šķietami dodot mums brīvību, taču arī padarot mūs par tehnoloģijas sargiem un palīgiem. Attīstoties mūsu spējai manipulēt ar dabu, neizbēgami palielinās iespēja pārveidot pašu cilvēci, potenciāli «Cilvēci 2.0» nostādot pret tiem, kuri atsakās vai nevar atļauties noraidīt versiju 1.0.» 

/Denīns P. Kāpēc liberālisms cieta neveiksmi. Rīga: KODOKA, 2022, 51. lpp./