Biroja Blogs

Patriks Denīns

17.06.2024.

1. daļa

Patriks Denīns par politiskās filozofijas izpratni II

«Pašpārvalde valstiskajā kopienā bija iespējama tikai tad, ja pašsavaldības tikums valdīja pār dvēselēm.»

            Denīns P. Kāpēc liberālisms cieta neveiksmi. Rīga: KODOKA, 2022, 58. lpp.